หน้าที่ของหัวเทียนและวงจรของเครื่องยนต์

หัวเทียนทำหน้าที่เหมือนไฟแช็ค ในการจุดระเบิด โดยใช้ส่วนผสมอากาศ และเชื้อเพลิง
หัวเทียนต้องทำงานภายใต้สภาพความแปรปรวนอย่างยิ่ง
หัวเทียนที่ดี จะต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลง จากความเย็นทันที่จากส่วนผสม อากาศ/เชื้อเพลิง (อุณหภูมิปกติ) และความร้อนจากแก๊สเผาไหม้ (2,000-2,500 °C) ที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

หัวเทียนที่ดี ต้องสามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูง ถึง 20,000-30,000 โวลท์ วัสดุที่ใช้ผลิตเขี้ยว ต้องทนทานจากการสึกกร่อน จากสารเคมีต่างๆ ที่เป็นผลของการเผาไหม้ รวมทั้งต้องทนต่อแรงอัดที่เกิดขึ้น อย่างรุนแรงและตลอดเวลา ซึ่งมีขนาด 50 ก.ก/ตร.ซม.

กดเพื่อขยายภาพ

กดเพื่อขยายภาพ