สภาพหัวเทียน

สภาพปกติ

สภาพของเครื่องยนต์สามารถตัดสินได้จากลักษณะปลายแกนกลางของหัวเทียน ถ้าหากปลายแกนกลางของหัวเทียนเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนแสดงว่า หัวเทียนทำงานได้อย่างปกติ

การทำงานปกติ

หัวเทียนสึกหรือเสีย ไม่สามารถดูได้ที่ระยะห่างของเขี้ยวกับปลายแกนกลางที่ห่างขึ้นและยังต้องใช้แรงกระแสไฟในการจุดระเบิดที่สูงขึ้นกว่าปกติ นอกจากนี้ยังลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และส่งผลให้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น และปล่อยไอเสียมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังก่อให้เกิดมลพิษที่เกิดจากก๊าซไอเสีย

เขม่าเปียกและเขม่าแห้ง

ในความเป็นจริงแม้ว่าจากการศึกษาหลายกรณี ปัจจัยด้านความปลอดภัย เมื่อค่าความต้านทานของฉนวนเป็น10MΩ หรือมากกว่านั้น เครื่องยนต์จะสามารถเริ่มต้นทำงานได้ตามปกติ แต่ถ้าความต้านทานของฉนวนลดลงเป็น0MΩ ไม่เพียงแต่จะเกิดความแห้งที่เกิดจากการเปรอะเปื้อนแห้งและความเปรอะเปื้อนแบบเปียก

คราบเขม่าที่เกาะ

การสะสมของการทำปฏิกริยาในส่วนปลายของเขี้ยวจะขึ้นอยู่กับการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง คุณภาพเชื้อเพลิงและระยะเวลาการทำงานของเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องยนต์สองจังหวะจะมีปฏิกิริยาเนื่องจากการเผาไหม้ของน้ำมัน เครื่องยนต์สองจังหวะ ทำให้เกิดการเพิ่ม การสะสม ของก๊าซผสมอากาศ/เชื้อเพลิง

หัวเทียนที่มีความร้อนสูงเกินไป

หากได้รับความร้อนที่สูงเกินไปปลายฉนวนที่เคลือบอยู่ อาจจะถูกทำลายหรือละลายได้ บางครั้งอาจจะเกิดแค่การพองบนปลายฉนวน
แต่หากได้รับความร้อนสะสมที่มากเกินไป ฉนวนที่ปลายแกนกลางก็จะเริ่มละลายในทันทีและเป็นสาเหตุของการจุดระเบิดก่อนจังหวะ

ปลายฉนวนหุ้มเกิดการแตกร้าว (Insulator nose breakage)

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันในห้องเผาไหม ที่มีการขยายตัวทางความร้อนที่ผิดปกติ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการเก็บรักษาหรือเกิดการกระทบกระเทือนระหว่างการขนส่งได้อีกด้วย

การแตกหรือหักของเขี้ยว (Ground Electrode breakage)

เกิดจากการทำงานหนักของขั้วต่อไฟฟ้า เมื่อได้รับความถี่ที่สูง และเกิดการสั่นสะเทือน ด้วยความถี่สูงจากก๊าซเผาไหม้ที่มีอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังเกิดจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไปของเครื่องยนต์อีกด้วย

การละลายของเขี้ยว

การหลอมละลายเกิดจากความร้อนที่ผิดปกติส่วนใหญ่บน พื้นผิวของขั้วไฟฟ้า ซึ่ง ซึ่งโลหะที่ผสมนิกเกิ้ลสำหรับขั้วไฟฟ้าเริ่มละลายที่อุณหภูมิ 1,200 ถึง 1,300° หรือมากกว่า

ความสกปรกจากส่วนผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง

ในการเพิ่มจำนวนค่าออกเทนของนำ้มันเบนซินและลดอาการน็อคของเครื่องยนต์ สาร MMT หรือ Ferrocene จะถูกเพิ่มลงไปทำให้เกิดความเปรอะเปื้อนบนหัวเทียนและเป็นสาเหตุให้หัวเทียนอุดตัน โดยหัวเทียนที่เปรอะเปื้อน สาร MMT หรือ Ferrocene แตกต่างจากหัวเทียนที่เปรอะเปื้อนด้วยคาร์บอน (หัวเทียนมีคราบเม่าคาร์บอนจับ) เพราะมีการทำปฏิกริยาบางอย่างกับหัวเทียน จนคราบเปรอะเปื้อนนั้นฝังแน่นกว่าปกติ แม้อุณหภูมิของหัวเทียนจะเพิ่มขึ้นก็จะไม่มีการทำความสะอาดตัวเอง