ค่าความร้อนของหัวเทียน

หัวเทียนต้องกระจายความร้อนที่เกิดจากแก๊สเผาไหม้ ค่าความร้อนคือการวัดปริมาณการกระจายความร้อน

หัวเทียนร้อน: ปลายล่างฉนวนยาว

-มีพื้นที่หน้าสัมผัสแก๊สเผาไหม้มาก
-การถ่ายเทความร้อนออกจากห้องเครื่องช้า
-ปลายล่างฉนวนร้อนเร็ว

หัวเทียนเย็น: ปลายล่างฉนวนสั้น

-พื้นผิวหน้าสัมผัสแก๊สจากการเผาไหม้น้อย
-การถ่ายเทความร้อนออกจากห้องเครื่องได้เร็ว
-ปลายล่างฉนวนร้อนช้า

การใช้หัวเทียนที่มีค่าความร้อน ถูกต้องตรงกับเครื่องยนต์ และสภาพการใช้งานเป็นเรื่องสำคัญ

เมื่อเลือกค่าความร้อนไม่ถูกต้อง

เมื่อค่าความร้อนสูงเกินไป (เบอร์ต่ำไป)
อุณหภูมิของหัวเทียนสูงมาก และทำให้เกิดการเผาไหม้ผิดปกติ การจุดระเบิดก่อนจังหวะ ซึ่งนำไปสู่การ ที่เขี้ยวหัวเทียนหลอมละลาย ซึ่งอาจจะทำให้ เกิดปัญหาลูกสูบทะลุได้

เมื่อค่าความร้อนต่ำเกินไป (เบอร์สูงเกินไป)
อุณหภูมิของหัวเทียนเย็นเกินไป และเป็นสาเหตุให้เขม่าสะสม ที่ปลายของหัวเทียน เขม่าเหล่านี้ทำให้เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า และลดทอนการเกิดประกายไฟ

ทำไมสภาพปลายล่างของหัวเทียนจึงสำคัญ

เพราะเพราะว่าสภาพปลายล่างสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานหัวเทียนได้อย่างเหมาะสมและบอกถึงสภาพเครื่องยนต์ด้วย

เส้นแบ่งระหว่างเขตที่เกิดเขม่าและเขตที่หัวเทียนทำงานได้ดีที่สุด (500 °C) เรียกว่าเขตอุณหภูมิที่หัวเทียนทำความสะอาด ด้วยตัวเอง ที่ช่วงอุณภูมินี้ เขม่าดำที่สะสมอยู่จะถูกเผาไหม้จนหมดสิ้น