Loading...
Employee Benefits2020-01-28T03:42:28+00:00

วัน และเวลาทำงาน

หน่วยงานสนับสนุน:

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.30 น.

หน่วยงานปฏิบัติการโรงงาน:

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 20.00-05.30 น.

สวัสดิการพนักงาน

 • อาหารกลางวัน อาหารเย็น (ทำงานล่วงเวลา) และอาหารว่างบ่ายวันศุกร์
 • เงินค่าครองชีพ
 • เงินรางวัลเบี้ยขยัน
 • เงินค่าทำงานกะดึก
 • เงินค่าตำแหน่ง (ระดับบังคับบัญชา)
 • เงินค่าวุฒิการศึกษา (ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์)
 • ค่าน้ำมัน (ระดับบริหาร)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงานประจำปี
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการ (งานบวช/งานแต่ง/งานศพ)
 • ประกันกลุ่มพนักงาน (ชีวิต/อุบัติเหตุ/สุขภาพ)
 • ค่าทันตกรรม
 • ประกันสุขภาพบุตรพนักงาน (คนแรก, อายุไม่เกิน 13 ปี)
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถตู้รับส่งพนักงาน
 • ห้องออกกำลังกาย (Fitness)
 • กิจกรรมและของขวัญวันเกิดพนักงาน และของขวัญปีใหม่
 • กิจกรรมสันทนาการประจำปี (กีฬาสี/ปีใหม่/CSR)