ภารกิจการเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญด้วย “ใจที่ท้าทาย”

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯขึ้นในปีค.ศ. 1936 กลุ่มบริษัท NGK SPARK PLUG ได้ทำการสำรวจความเป็นไปได้ของตลาดเซรามิกเพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม เราพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าภายใต้คติที่ว่า “ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน” และ “การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะทางด้านการผลิต (MONOZUKURI)

ในปีค.ศ. 2010 NGK SPARK PLUG ได้เริ่มดำเนินการวางแผนการบริหารระยะยาวที่เรียกว่า Nittoku Shikan-ron ด้วยวิสัยทัศน์ที่มีต่อธุรกิจของเราในอีก 10 ปี ข้างหน้า  จากปีงบประมาณที่กำลังจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2020 นี้ เราจะเข้าสู่ช่วงของการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด (Shinka) ในฐานะขององค์กรสำคัญที่ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคม บริษัทของเรามีความจำเป็นเร่งด่วนในการก่อตั้งธุรกิจตามพื้นฐานความต้องการของตลาด เช่นเดียวกับการเร่งการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามรูปแบบธุรกิจที่เรามีอยู่โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีหลักของเราที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

ในปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   กลุ่มบริษัท NGK SPARK PLUG มุ่งมั่นที่จะใช้แนวคิดและบทบาทของเราเอง ที่จะก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จที่ผ่านมา  และบุคลาการของเราทุกคนก็กำลังใช้ความพยายามในการเผชิญหน้ากับความท้าทายทางสังคมด้วยความรู้สึกว่า เรากำลังเข้าสู่ช่วงแห่งภาวะวิกฤติ โดยมีอุดมคติทางความคิดร่วมกันที่เรียกว่า “Nittoku Way” ซึ่งถูกปลูกฝังมาตลอดเป็นเวลานาน  รวมถึงมุ่งเน้นสู่การสร้างแนวความใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือแนวความคิดที่จะท้าทายต่อสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเอง

เรารู้สึกซาบซึ้งในการสนับสนุนของทุกท่านมีให้กับกลุ่ม NGK SPARK PLUG มาอย่างต่อเนื่อง   จึงอยากขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ทีนี้

Shinichi Odo
Representative Director Chairman of the Board
NGK SPARK PLUG CO.,LTD.

Takeshi Kawai
President & Chief Operating Officer
NGK SPARK PLUG CO.,LTD.

Brand ของเรา

หัวเทียน หัวเผาของเรา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ชื่อยี่ห้อ “NGK” ของเรา ได้รับการใช้งานมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จนกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดทั่วโลก ในฐานะของผลิตภัณฑ์ชั้นนำ เราทั้งหมายต่างมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ผลิตบรรจุภัณฑ์ IC NTK, อุปกรณ์วัดสัญญาณที่ไวต่อแสง สำหรับตรวจจับทำความสะอาดท่อส่งก๊าซไอเสีย, เครื่องมือที่ทำจากเซรามิก และรายการอื่นๆ ภายใต้ยี่ห้อ “NTK” เรากำลังขยายธุรกิจของเราไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์, สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ด้านการประหยัดพลังงาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านเซรามิคชีวภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต

NTK มุ่งสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในประเทศไทย เราได้ติดตั้ง NGK Spark Plug ในประเทศไทยในปี พ.ศ.2548 และในปี พ.ศ.2557 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิตของผู้ใช้ Cutting Tool ในอาเซียน และอินเดีย ซึ่งมีหลายบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊ก เอเชีย จำกัด

ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส10 เลขที่ 700/1006 ม.9 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ประเทศไทย (Directions)
โทรศัพท์ : +66-38-109-305 แฟกซ์ +66-38-109-311
ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและขายหัวเทียน, หัวเผา, และขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัด

บริษัท สยามเอ็นจีเค สปาร์คปลั๊ก จำกัด

ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส8 เลขที่ 700/849 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ประเทศไทย (Directions)

โทรศัพท์ : +66-38-447-155-60 แฟกซ์ +66-38-447-162
ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและขายหัวเทียน หัวเผา และขายอ๊อกซิเจนเซนเซอร์สำหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊ก (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส8 เลขที่ 700/864 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ประเทศไทย (Directions)

โทรศัพท์ : +66-38-185-306 แฟกซ์ +66-38-185-316
ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและขายอ๊อกซิเจน เซนเซอร์สำหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ,ขายชิ้นส่วน สำหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ และผลิตภัณฑ์เซรามิก

บริษัท เอ็นทีเค คอร์ปอเรชั่น เอเชีย จำกัด

ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส10 เลขที่ 700/1006 ม.9 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ประเทศไทย (Directions)
โทรศัพท์ : +66-38-109-305 แฟกซ์ +66-38-109-311
ประเภทของธุรกิจ : บริการ

สำนักงาน ขายและการตลาด

ที่อยู่ : อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 1858/9 ถนน บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย (Directions)

โทรศัพท์ : 66-2-316-2292-5 แฟกซ์ 66-2-316-2296
ประเภทของธุรกิจ : ขายหัวเทียน

เอ็นจีเค เครือข่ายทั่วโลก

ผลมาจากการดำเนินธุรกิจทั่วโลกที่กำลังพัฒนา ทำให้ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตจะต้องมี ความเหมาะสมที่สูงสุด บริษัท สยามเอ็นจีเค สปาร์คปลั๊ก จำกัด ได้สร้างระบบการผลิตเพื่อ บรรลุเป้าหมาย ในการผลิตทั่วโลกที่เหมาะสม โดยมีการร่วมมือกับ เครือข่ายของ เอ็นจีเค ทั่วโลก เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดที่ตรงตามมาตรฐานระดับเดียวกันจากทุกที่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังยังสร้างการผลิตและเครือข่ายการขายได้อย่างรวดเร็วใน BRICs และตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ [เยี่ยมชมเว็บไซต์ ของเอ็นจีเค ทั่วโลก]