Loading...
Home2018-12-20T12:54:20+00:00
Loading...

ทำงานกับ NGK/NTK

เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานแต่ละคนได้รับการสนับสนุนให้ใช้บุคลิกภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยพลังทั้งหมดที่เราทุ่มเทให้กับการบริหารจัดการตามความไว้วางใจและความมั่นใจ

ที่ NGK Spark Plugs เราตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงให้ความเคารพต่อความหลากหลายและความเป็นตัวตนของพนักงาน และส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มบริษัทของเรา

ตำแหน่งว่าง

ข่าวสารและกิจกรรม