Loading...
Home2018-12-20T12:54:20+00:00
Loading...

ทำงานกับ NGK/NTK

เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานแต่ละคนได้รับการสนับสนุนให้ใช้บุคลิกภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยพลังทั้งหมดที่เราทุ่มเทให้กับการบริหารจัดการตามความไว้วางใจและความมั่นใจ

ที่ NGK Spark Plugs เราตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงให้ความเคารพต่อความหลากหลายและความเป็นตัวตนของพนักงาน และส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มบริษัทของเรา

ตำแหน่งว่าง

ข่าวสารและกิจกรรม

คนพร้อม รถพร้อม ลุยงาน สู้ศึก COVID-19

By |พฤษภาคม 18th, 2020|Categories: Company News, Spark Plugs News|

หัวเทียน เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่สำคัญสำหรับ การใช้รถประจำวันและเดินทางไกล เพราะคงไม่ดีแน่หากรถไม่สามารถสตาร์ทติดระหว่างการเดินทาง ดังนั้นก่อนเดินทางทุกครั้ง ควรตรวจเช็คหัวเทียนให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ เพื่อสุขภาพของเครื่องยนต์ที่ดี [...]